A.V.V

Allmänna försäljningsvillkor för webbplatsen

Registrering

Kunderna måste acceptera detta avtal och korrekt fylla i beställningsformuläret. Kunden är ansvarig för konfidentialiteten i sitt lösenord och ska se till att inte dela det med någon tredje part. Om kunden är underårig måste denne ha fått föräldratillstånd för att använda våra tjänster. Med eller utan sådant tillstånd, kommer den underåriga kunden att ansvara för sina handlingar.

Användning

Det är strängt förbjudet att ladda upp filer med olagligt innehåll (brott mot upphovsrätt, pornografi, hacking, förolämpningar etc.) eller som strider mot nationell eller internationell lag på våra servrar. Överträdelser kommer att leda till att kontot raderas utan förvarning eller återbetalning. Missbruk av php-funktionen mail() för spam, virusutsändning etc. kommer att bestraffas omedelbart. Kundens webbplatser kan innehålla alla element som finns tillgängliga på webben (grafiska objekt, ljud, java, javascript, php, html etc.).

Åtagande

Vestalicom kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för innehållet eller användningen av något av sina konton, eller för driftstörningar i någon av dess maskiner som kan leda till förluster för ditt företag, förening etc. Kunden ska respektera varumärkesrättigheter, upphovsrättigheter och åtar sig att inte använda Vestalicoms tjänster för att lagra, distribuera eller marknadsföra virus, trojaner eller andra skadliga program för internetanvändare. Kunden kommer att vara ensamt ansvarig för alla direkta eller indirekta skador, materiella eller kroppsliga, som orsakas av användningen av sitt konto och kommer att bära konsekvenserna ensam.

Information

Vestalicom kommer inte att kunna lämna ut information om sina kunder utöver de fall som tillåts enligt lag. Varje kund har rätt att ändra och radera uppgifter om sig själv och åtar sig att uppgifterna är korrekta.

Ändringar

Vestalicom förbehaller sig rätten att när som helst ändra de allmänna försäljningsvillkoren för sin delade webbhotelltjänst.

Uppsägning

Vestalicom förbehåller sig rätten att avsluta kontraktet inom 7 dagar efter kontraktets undertecknande, utan att behöva ange skäl. Återbetalning kommer att ske inom maximalt en månad. Uppsägningen träder i kraft omedelbart efter skriftligt meddelande till kunden.

Avstängning

Vestalicom kan tvingas att upphöra med sin verksamhet på grund av force majeure, såsom jordbävning, krig, terrorism, brand, översvämning, storm, strejk, bristande offentliga nätverk eller telekommunikationsnät som kan påverka driften av dess infrastruktur.

Streaming

Vestalicom tar inget ansvar för de sända strömmarna. Kunden måste betala upphovsrättsavgifter om denne sänder låtar utan att ha rättigheterna till dem.

Skapandevillkor

Konton aktiveras inom maximalt 48 timmar efter mottagandet av betalningen, och ett e-postmeddelande skickas till kunden med all information som rör deras erbjudande.

Betalningsvillkor

Vestalicom accepterar betalningar med check, bankkort, banköverföring och postanvisning för alla sina erbjudanden.
En identitetshandling kan begäras före eller efter aktivering av ditt konto för alla betalningar via Paypal (kreditkort), banköverföring för att verifiera din identitet.
5 dagar före utgången av kontot skickas ett e-postmeddelande till kunden för att informera om utgången, då har kunden 2 dagar på sig att förnya kontot.
Efter denna tidsfrist och utan några nyheter från kunden, kommer kontot att stängas av i 24 timmar. Efter denna tid raderas kontot från våra servrar.
Om du vill sluta använda tjänsterna hos Vestaradio för återkommande betalningar, vänligen meddela detta via telefon, e-post eller brev till Vestaradio.

Ångerrätt

Genom att prenumerera på Vestaradio för en webbradiotjänst och eftersom tjänsten tillhandahålls omedelbart, avsäger du dig uttryckligen rätten att utöva din ångerrätt i enlighet med bestämmelserna i artikel L.221-28 1° i konsumentskyddskoden.